Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Signifikant förbättrad PFS med Dato-DXd jämfört med kemoterapi vid inoperabel endokrin bröstcancer

ESMO: Datopotamab deruxtekan (Dato-DXd) visar statistiskt signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med cytostatika hos patienter med inoperabel eller metastaserad hormonreceptor (HR)-positiv, HER2-låg eller negativ (IHC 0, IHC 1+ eller IHC 2+/ISH-) bröstcancer som tidigare behandlats med hormonterapi och minst en systemisk kemoterapi.

ESMO

Neoadjuvant Keytruda plus kemoterapi förbättrar överlevnaden vid NSCLC

ESMO: Neoadjuvant Keytruda (pembrolizumab) kombinerat med kemoterapi följt av kirurgi och efterföljande pembrolizumab förbättrar den totala överlevnaden för patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i resekterbar stadium II, IIIA eller IIIB jämfört med neoadjuvant kemoterapi och enbart kirurgi.

ESMO

Överläkare: CheckMate 77T-resultat är intressant för vissa subgrupper med NSCLC

ESMO: Neoadjuvant Opdivo (nivolumab) i kombination med kemoterapi ger bättre behandlingsresultat jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med resektabel icke-småcell lungcancer (NSCLC). Vi måste analysera resultaten vidare för att förstå vilka patientgrupper som har mest nytta av behandlingen, säger överläkare Mikael Johansson.

ESMO

Dato-DXd och durvalumab ger höga svarsfrekvenser i första linjens mTNBC

ESMO: Det experimentella antikroppsläkemedelskonjugatet datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) i kombination med kontrollpunktshämmaren Imfinzi (durvalumab) ger markanta och ihållande svarsfrekvenser vid första linjens behandling av avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer oberoende av PD-L1-uttryck.

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson