- först med nyheter om medicin

Antibiotika är säkert för patienter med gallvägscancer som behandlas med immunterapi

ASCO GI: Patienter med avancerad gallvägscancer riskerar inte minskad överlevnad om de får antibiotika samtidigt med en behandling baserad på durvalumab.

Detta visar den dubbelblinda fas III-studien TOPAZ-1 (abstrakt #550) som presenterades på 2023 ASCO GI Cancers Symposium.

– Människor med avancerad gallvägscancer kan utan ökad risk behandlas med antibiotika samtidigt som de behandlas med durvalumab plus kemoterapi, säger studiens förstaförfattare, läkare och doktorand Aiwu Ruth He från Georgetown University Hospital, USA, i ett pressmeddelande från ASCO.

Studien relaterar till tidigare fynd som har visat på ett samband mellan antibiotika som ges under immunoterapeutisk behandling och sämre total överlevnad och progressionsfri överlevnad vid andra, vanligare cancertyper, såsom NSCLC, njurcancer och malignt melanom.

Däremot, som studien visar gäller detta inte gallvägscancer, en sällsynt, och aggressiv cancerform. Resultatet tyder på att antibiotika under ett immunterapeutisk behandlingsförlopp inte leder till ett sämre behandlingsresultat. 

I studien randomiserades patienterna 1:1 till att få antingen durvalumab (Imfinzi) eller placebo på dag 1 och dag 3 var tredje vecka under minst åtta cykler. Båda grupperna fick dessutom kemoterapi (gemcitabin + cisplatin) dag 1 och 8, även detta var tredje vecka. Under efterföljande behandling fick de durvalumab eller placebo som monoterapi var fjärde vecka. 

Andelen patienter som behandlades med antibiotika var i stort sett samma i studiens två armar: 167 av de 341 som fick durvalumab fick också antibiotika. För placebogruppen, som endast fick kemoterapi, var motsvarande tal 167 av 344.

I immunterapiarmen var median total överlevnad 12,6 månader hos de patienter som fick antibiotikabehandling jämfört med 13,0 månader hos de patienter som inte fick antibiotika. I placeboarmen var motsvarande tal 10,3 och 12,1 månader. Median progressionsfri överlevnad var i immunterapiarmen 7,3 vid antibiotikabehandling och 7,2 utan, jämfört med 5,7 och 6,1 i placebogruppen.

Resultaten är justerade för sjukdomsstatus och primär tumörplacering.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson