- först med nyheter om medicin

Cirkulerande små RNA-molekyler i serum kan diagnostisera bröstcancer

ESMO: Cirkulerande små RNA-molekyler i serum kan diagnostisera bröstcancer. De små RNA molekyler som finns i blodcirkulationen i så kallede extracellulära vesikler lockar till sig uppmärksamhet som värdefulla biomarkörer för diagnostisering av cancer.

En ny japansk studie som i söndags framlades (Abstrakt 269P) på den årliga europeiska cancerkongressen ESMO2019 i Barcelona, visar, att expressionsnivåerna av små RNA'er är olika mellan patienter med bröstcancer och cancerfria individer.

Små RNA molekyler omfattar flera klasser av korta, icke-kodade RNA molekyler (ncRNA) De inkluderar mikroRNA (miRNA), överförings-RNA-fragment (tRF) och andra ncRNA-fragment, som spelar en väsentlig roll i genreglering. Små RNA finns i blodcirkulation innanför de extracellulära vesiklar som är budbärare i ett nyligen upptäckt kommunikationssystem mellan celler och väv. De extracelluläre vesiklarna bär på information om deras ursprungscellers tillstånd och kan påverka andra celler som ett led i en respons på till exempel sjukdom i ursprungscellen.

Av den japansk abstraktet framgår att ett dussin cirkulerande små RNA molekyler var signifikant högre hos kvinnor med bröstcancer jämfört med en sjukdomsfri kontrollgrupp.

Studiens försteskribent, professor Yumiko Koi, hävdar bland annat i studien:

”Det identifierades 12 cirkulerande små RNA molekyler, som uttryckte sig signifikant högre hos bröstcancerpatienter jämfört med kontrollgruppen och indikerade potentiella biomarkörer för diagnosticering av bröstcancer. En ROC-analyskurva avslöjade att vår modell visade en hög diagnostisk noggrannhet med AUC 0,945,” skriver han och konkluderar:

”Dessa fynd tyder på att små RNA cirkulerande i serum tjänar som potentiella biomarkörer för en diagnostisering av bröstcancer vilket gör det möjligt att inkludera den molekylära flytten av cancerceller.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn