- först med nyheter om medicin

MikroRNA kan avslöja kortare överlevnadschanser vid kolorektalcancer

ESMO: Hög expression av en bestämd mikroRNA hos patienter med metastatisk kolorektal cancer (mCRC) tyder på en markant kortare överlevnad (OS).

Det visar i varje fall en dansk studie (Abstrakt 624P) som i söndags vid middagstid presenterades som en poster på ESMO i Barcelona av läkare Jakob Vasehus Schou som ansvarade för studien.

MikroRNA (miR) är små icke-kodade RNA molekyler. Cirkulerande miR i plasma avregleras hos patienter med mCRC. Målet för den danska studien var att hitta prognostiska cirkulerande miR'er för total överlevnad (OS) hos patienter med mCRC behandlat med kemoterapi och cetuximab.

Forskerne genomförde därför en prospektiv biomarkörundersökning av 151 patienter behandlad med tredjelinje irinotecan och cetuximab (Discovery-kohort, Biweekly-undersökning). En plasma-miR-panel blev testad med TaqMan Human MicroRNA-assay.

Signifikanta miR molekyler validerades med Fluidigm-arrays hos 95 patienter som blev behandlade med förstalinje kemoterapi och cetuximab (Validation cohort, NORDIC-7.5 undersökning).

Cox-regressionsanalys utfördes och multivariantanalyser utfördes med justering för ensidighet antal metastatiska ställen RAS/BRAF-mutationsstatus, ålder och prestationsstatus.

Flera prover var tillgängliga efter tre månaders behandling för respektive 117 och 86 patienter i resp. upptäckts- och valideringsgrupperna.

Utgångsvärdet-hög expression av miR-1247 i upptäckts- och valideringskohorterna var signifikant förenat med kort OS (riskförhållanden [HR] = 2,33, p = 0,0005) baserat på multivariatanalys i valideringskohorten.

Hög expression av miR-1290 efter tre månader var prognostisk för kort progressionsfri överlevnad (HR = 1,57, p = 0,0465) i bägge kohorter.

I bägge kohorter fann forskarna dessutom ett statistiskt signifikant fall i miR-1290 (p = 0,0051), miR-200b (p = 0,036) och miR-375 (p = 0,00005), från utgångsvärdet till prover efter tre månader hos patienter med delvis/komplett (n = 78) respons jämfört med patienter med progressiv sjukdom (n = 72).

I synnerhet den höga expressionen av miR-1247 var prognostisk för kort OS i den multivariatanalyse i en upptäckts- och valideringsgrupp av patienter behandlade med kemoterapi och cetuximab i både första och tredje linje. Samtidig visade resultaten att ett fall i miR-1247 och miR-1290 under behandlingen var förenat med gynnsam respons, konkluderar Jakob Vasehus Schou.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson