- först med nyheter om medicin

Gentest kan bidra till diagnostisering av cancer i sköldkörteln

ESMO: En test av aktiviteten hos de tre generna CLDN10, HMGA2 och LAMB3 skulle kunna fungera som ett diagnostiskt verktyg diagnostisering av sköldkörtelcancer.

Det antyder resultaten av en ny studie (Abstrakt 1869P) som blev framlagd i måndags på den årliga europeiska cancerkongressen ESMO i Barcelona

Finnålsaspirationsbiopsi (FNAB) är den vanliga metoden för diagnostisering av cancer i sköldkörteln. Men en andel av de cytologiska undersökningarna ge emellertid oklara resultat. Därför har en forskningsgrupp led av Mateus C. Barrosfilho, San Paulo i Brasilien utvecklat en ny diagnosticeringsmetod i samband med lesioner i sköldkörteln baserad på en relativ kvantifiering av uttrycket av de tre generna CLDN10, HMGA2 och LAMB3.

I studien samlade forskarna prospektivt celler från 75 genomförda fin-nåls biopsier. Cellmaterialet analyserades med avseende på de tre genernas uttryck med EIF2B1 som referensgen. Resultatet jämfördes därefter med Bethesda-kategorierna och de slutliga post-operativa fynden.

Enligt studien kunde forskarna demonstrera att de molekylära testerna kunde göras även med mycket små mängder RNA. De tre testade generna visade högre expression i de etablerade maligna fallen (15 Bethesda VI) jämfört med de identifierade godartade körtlarna (35 Bethesda II). Det diagnostiska verktyget gjorde det således möjligt att skilja mellan dessa prover med 93 procent känslighet (14/15) och 100 procent specificitet (35/35).

Bland patienter med icke-konklusiva körtlar (Bethesda III-V) kunde testen korrekt skilja maligna från godartade körtlar med 71 procents känslighet (5/7 tumörer) och 100 procents specificitet (4/4 godartade lesioner). 14 av de icke-konklusiva fallen följs fortsatt och var ännu inte uppsatta för operation. Dessutom observerade forskarna att större tumörer (> en cm) som också följdes av metastaser i lymfkörtlar var förenade med högre algoritmpoäng (totalt 22 maligna tillfällen).

Forskarna konkluderar om värdet av deras återanalys som diagnostisk metod:

”En diagnostisk metod för sköldkörteln baserad på analysen av bara fyra gener (de tre utvalda och en referens) avslöjade hög noggrannhet och tillämpbarhet även i mycket begränsat cell-material; det innebär en potentiell prognostisk betydelse.”

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson