- först med nyheter om medicin

Sarkomer: Förbiseende av biopsi ökar markant risken för ytterligare ingrepp

ESMO: Överlevnaden av sarkomer under tre centimeter förkortas varken på kort eller lång sikt om det inte utförs en diagnostisk biopsi före operation. Men operationernas kvalitet faller i gengäld markant.

En fransk forskargrupp har undersökt effekterna av en preoperativ biopsi vid misstanke om en sarkomdiagnos hos patienter med sarkomer <= tre cm, (SArcinf3).

De presenterade resultaten av deras undersökning (Abstrakt 1673PD) i lördags på ESMO-kongressen i Barcelona.

”Riktlinjer för klinisk praxis indikerar att tumörer <= tre cm med en misstänkt sarkomdiagnos kan föreslås excision först utan föregående biopsi. Vi undersökte effekterna av preoperativ biopsi från resultatet av patienter med sarkomer <= tre cm (SArcinf3) inkluderade i den rikstäckande NETSARC-databasen från 2010 till 2017,” berättar forskarna. 

NETSARC är ett nätverk bestående av 26 referenssarkomcentra finansierat av den franska sjukvården. 1,720 utav 27,894 (6,2 procent) patienter hade ett sarkom med en dokumenterad storlek <= tre cm vid diagnos i databasen. Lokal överlevnad utan återfall (LRFS), metastas-fri överlevnad (MFS), total överlevnad (OS) blev jämfört med logrank-testen.

”Jämfört med större sarkomer var Sarcinf3 mer sällan djupt sittande. Fördelningen mellan kön och ålder var likartad. De vanligaste histotyperna var LMS, dermatofibrosarcoma, GIST, UPS, angiosarcoma. Preoperativ biopsi rapporterades hos 893 av 1720 patienter (51,9 procent) av Sarcinf3 mot 68,5 procent för större tumörer (p <0,0001). Bristen på preoperativ biopsi kunde inte relateras till en ökad risk för lokalt återfall, metastatiska återfall eller för tidig död. Emellertid blev signifikant flera patienter omopererade, när preoperativ biopsi blev förbisett (21,9 procent mot 10,0 procent, p <0,0001). Det var signifikant flera R1 & R2-resektioner i icke-biopsigruppen, både efter den första (p <0,0001) och efter den slutliga operation (p <0,01), det framgår bland annat av abstraktet, där huvudförfattaren Armelle Dufresne konkluderar:

”I denna rikstäckande grupp av 1720 patienter med sarkomer < tre cm, hade de som opererades utan biopsi och de som blev opererade efter en diagnostisk biopsi en liknande LRFS, MFS och OS. Emellertid var både den inledande och den slutliga kvaliteten av operationen sämre och frekvensen av omoperation var avgörande större hos patienter som först blev opererade utan en biopsi.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn