- först med nyheter om medicin

Opdivo-kombi bäst för tidig behandling av hjärnmetastaser

ESMO: Melanompatienter med symtomfria hjärnmetastaser reagerar markant bäst på tidig behandling med en kombination av Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) framför endast Opdivo.

Det visar 34 månaders medianuppföljningen av Anti-PD1 brain collaboration (ABC)-studien, som i fredags presenterades (Abstrakt 1311O) på ESMO-kongressen i Barcelona.

Tidigare resultat från ABC (efter en medianuppföljning på 17 månader) och CheckMate 204 (94 patienter efter median 14 månader) försöken visade att nivolumab och nivolumab + ipilimumab är aktiva mot melanoma hjärnmetastaser med hållbara svar i en undergrupp av patienter.

76 patienter med symptomfria hjärnmetastaser med minst en hjärnlesion som var större än eller lika med fem millimeter, men mindre än 40 millimeter, och utan föregående anti-PD1/PDL1/CTLA4-terapi var blev randomiserad i tre grupper till antingen:

  • kohort A (nivolumab ett mg/kg + ipilimumab tre mg/kg, Q3Wx4, därefter niolumab tre mg / kg Q2W)
  • kohort B (nivolumab tre mg/kg Q2W)
  • kohort C (nivolumab tre mg/kg Q2W) hade hjärnmetastaser som antingen inte var reducerade med lokal terapi, hade neurosymtom och/eller hade leptomeningeal sjukdom

Föregående BRAF-hämmare (BRAFi) blev tillåten. Den primära slutpunkten var bästa intrakraniell respons (ICR) efter 12 veckor. Sekundära slutpunkter var bästa extrakraniell respons (ECR), bäst samlad respons, IC PFS, EC PFS, samlad PFS, OS och säkerhet.

Resultaten är baserade på median 34 månaders uppföljning (medianålder 59 år, 78 procent män). För kohorter A, B och C var förhöjda Lactate Dehydrogenase (LDH) resp. 51 procent, 58 procent och 19 procent; V600 BRAF var resp. 54 procent, 56 procent och 81 procent; föregående BRAFi resp. 23 procent, 24 procent, 75 procent.

ICR/ECR var for kohort A: 51 procent/57 procent, B: 20 procent/29 procent och C: sex procent/25 procent med komplett ICR på resp. A:26 procent, B:16 procent och C:0 procent.

12- och 24-månader IC PFS var för kohort A resp. 49 procent och 49 procent, B resp. 20 procent och 15 procent och C resp. sex procent och sex procent.

Den samlade överlevnaden (OS) efter 12- och 24-månader var for A: 63 procent och 63 procent, B: 60 procent och 51 procent och C: 31 procent och 19 procent.

Behandlingsrelaterade biverkningar grad 3/4 i A, B och C var respektive 54 procent, 20 procent och 13 procent. Där var inga behandlingsrelaterade dödsfall.

Den dubbelt så långa uppföljningen på patienterna i ABC-försöket demonstrerar således att den förebyggande kombinationsbehandling har hållbara IC-responser hos de flesta patienter utan nya biverkningar, konkluderar forskarna.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn