- först med nyheter om medicin

Roche drar tillbaka immunpreparat mot aggressiv bröstcancer i USA

Roche har i USA valt att dra tillbaka sitt accelererade godkännande av PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastatisk PD-L1-positiv trippel-negativ bröstcancer (mTNBC).

Hälsoekonomisk bedömning av Oncotype DX vid bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Oncotype DX. Oncotype DX är ett test som uppskattar risken för att cancern sprider sig till andra delar av kroppen hos patienter med bröstcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn