- först med nyheter om medicin

Protein kan förklara oväntad spridning av bröstcancer

En tidigare okänd mekanism som kan förklara hur in situ eller icke-spridd bröstcancer, trots tidig upptäckt och behandling metastaserar efter en tid. Anledningen tros vara att premaligna tumörceller uttrycker låga nivåer av proteinet NR2F1 samtidigt som proteinet PRRX1 uttrycker höga nivåer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn