- först med nyheter om medicin

Fas 3-studien PENELOPE-B uppfyllde inte primärt mål

SABCS: Fas 3-studien PENELOPE-B uppfyllde inte det primära målet för förbättrad invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) hos kvinnor med tidig HR- positiv/HER2-negativ bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom efter avslutad neoadjuvant kemoterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn