- först med nyheter om medicin

Hälsoekonomisk bedömning av Oncotype DX vid bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Oncotype DX. Oncotype DX är ett test som uppskattar risken för att cancern sprider sig till andra delar av kroppen hos patienter med bröstcancer.

Ny studie väcker tankar om bredare BRCA-testning

Tillägg av parp-hämmaren olaparib (Lynparza), efter kirurgi och kemoterapi, minskar risken för återkommande cancer hos patienter med tidig HER2-negativ bröstcancer med BRCA1/2-mutationer, enligt en fas III-studie.

Ny mekanism kan förklara resistens vid HER2 -positiv bröstcancer

Ökad signalering av de insulinlikande tillväxtfaktorerna IGF2/IRS1 i HER2-positiva cancerceller leder till resistens vid denna form av bröstcancer. Orsaken kan vara en störning i den process som reglerar proteinet FOXO3a och miRNA vilka kontrollerar IGF2 och IRS1.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn