- först med nyheter om medicin

Ny studie väcker tankar om bredare BRCA-testning

Tillägg av parp-hämmaren olaparib (Lynparza), efter kirurgi och kemoterapi, minskar risken för återkommande cancer hos patienter med tidig HER2-negativ bröstcancer med BRCA1/2-mutationer, enligt en fas III-studie.

Ny mekanism kan förklara resistens vid HER2 -positiv bröstcancer

Ökad signalering av de insulinlikande tillväxtfaktorerna IGF2/IRS1 i HER2-positiva cancerceller leder till resistens vid denna form av bröstcancer. Orsaken kan vara en störning i den process som reglerar proteinet FOXO3a och miRNA vilka kontrollerar IGF2 och IRS1.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn