- först med nyheter om medicin

Enhertu EU-godkänt mot HER2-positiv metastatisk bröstcancer

EU-kommissionen hat godkänt antikroppskonjugatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan) till behandling av patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv bröstcancer, som mottagit två eller flera tidigare HER2-baserade behandlingsregimer.

Abemaciklib fortsätter att visa goda resultat vid högrisk ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer

SABCS: Uppdaterad data från fas 3 monarchE-studien visar alltjämt att den cyklinberoende kinashämmaren (CDK) abemaciklib (Verzenios) som tillägg till standard adjuvant endokrinterapi förbättrar invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) bland patienter med hög risk, tidigt stadium, nodpositiv, ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn