- först med nyheter om medicin

Enhertu förbättrar överlevnad vid HER2-low metastaserad bröstcancer

Behandling med Enhertu (trastuzumab deruxtekan) ger en kliniskt betydelsefull förbättring av både progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) hos patienter med inoperabel och/eller metastaserad bröstcancer med lågt uttryck av HER2 och oavsett hormonreceptorstatus (HR), jämfört med behandlande läkarens val av kemoterapi. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn