- först med nyheter om medicin

Abemaciklib fortsätter att visa goda resultat vid högrisk ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer

SABCS: Uppdaterad data från fas 3 monarchE-studien visar alltjämt att den cyklinberoende kinashämmaren (CDK) abemaciklib (Verzenios) som tillägg till standard adjuvant endokrinterapi förbättrar invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) bland patienter med hög risk, tidigt stadium, nodpositiv, ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer.

Förbättrad progressionsfri överlevnad med tesetaxel

SABCS: Tesetaxel i kombination med en reducerad dos av kapecitabin ledde till en signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med HR-positiv/HER2-negativ metastaserad bröstcancer jämfört med den godkända dosen kapecitabin ensamt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn