- först med nyheter om medicin

Onkologen Henrik Lindman: SABCS var ett ovanligt bra möte

SABCS: Positiva resultat från flera läkemedelskandidater – inte minst mot her2-positiv bröstcancer – men också besvikelser. Onkologen Henrik Lindman summerar trender och resultat från det senaste bröstcancermötet i San Antonio, USA.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn