- först med nyheter om medicin

Algoritm hjälper forskare beräkna risk för hjärt-kärlsjukdom vid bröstcancer

Vissa kvinnor som behandlas för bröstcancer har en högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Nu visar en holländsk studie att, automatiserad dataanalys av den rutinscanning patienterna genomgår för att planera behandlingen, kan förutsäga vilka kvinnor som löper förhöjd risk.

Studien presenterades i lördags den 3 oktober på den virtuella 12th European Breast Cancer Conference (EBCC 12). (Abstract 7) .

För en grupp kvinnor kan risken att dö i hjärt-kärlsjukdom vara större än att de dör av sin bröstcancer, då både strålning och vissa läkemedel kan ha biverkningar som påverkar hjärt-kärlhälsan. Det gäller därför att hitta rätt balans mellan att maximera effekten av behandlingen samtidigt som risken för biverkningar minimeras.

Mätte kalciumförekomst i kranskärlen

I studien, som inkluderade cirka 14 000 kvinnor som strålades för bröstcancer vid de tre största sjukhusen i Nederländerna mellan 2005–2016, har professor Helena Verkooijen, Division of Imaging and Cancer vid University Medical Center Utrecht i Nederländerna, tillsammans med kollegor, utvecklat en djupinlärningsalgoritm för att mäta förkalkningar i kranskärlen hos kvinnor med bröstcancer.

Forskarna använde ett mått som kallas, coronary artery calcium CAC-poäng. Med hjälp av algoritmen kunde de enkelt mäta CAC, utifrån den CT-scanning som kvinnorna redan gjort.

Höga poäng hög risk

Forskarna följde kvinnorna i snitt under 52 månader för att se om någon av dem utvecklade hjärt-kärlsjukdom. Det man såg var att av de kvinnor som hade 0 CAC-poäng vårdades 5 % procent på sjukhus eller avled i hjärt-kärlsjukdom. Hos kvinnor med mellan 1–10 poäng vårdades eller avled 8,9 %, medan denna siffra var 13,5 % hos kvinnor med 11–100 poäng och 17,5% hos de med 101–400 CAC-poäng. Av de kvinnor som hade över 400 poäng sjukhusvårdades eller dog 28,3 %.

När forskarna tog hänsyn till kvinnornas ålder vid diagnostillfället såg de att risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom var 3,7 gånger högre om CAC-poängen var över 400 jämfört med om kvinnorna inte hade några förkalkningar. Hos kvinnor som fick kemoterapi med antracyklin var risken ännu högre.

I studien tog man inte hänsyn till andra riskfaktorer som rökning, högt blodtryck eller diabetes.

 

Studien visar att det med hjälp av dataalgoritmen är möjligt att analysera kvinnornas CT-scanning för att hitta dem med störst risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Därigenom man planera och anpassa behandlingen så att denna risk minimeras.

Nästa steg är nu att införa tekniken på strålningsenheterna på flera holländska sjukhus. Kvinnor som löper en förhöjd risk kommer att övervakas oftare. De kommer också att få livsstilsråd. CAC-poängen kommer också att vara till hjälp när man planerar behandlingen av deras bröstcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn