- först med nyheter om medicin

Hur bröstcancer upptäcks spelar roll för prognos

Bröstcancer som upptäcks i intervallet mellan de allmänna mammografiscreeningarna har sämre prognos än om cancern upptäcks vid screeningtillfället.

Det visar en studie som presenterades på den virtuella 12th European Breast Cancer Conference. (Abstract 11

Resultaten bygger på analyser från mer än åtta års uppföljning av den internationella randomiserade kliniska fas III-studien MINDACT och visar att även om tumörerna uppvisar samma genetiska förändring, så betyder sättet den upptäcks på en signifikant skillnad för när den börjar metastasera eller leder till död.

På den virtuella konferensen berättade Josephine Lopes Cardozo, läkare och doktorand vid det Netherlands Cancer Institutet (NKI) i Amsterdam och docent vid the European Organisation for Research and detection (EORTC) i Bryssel att metoden för upptäckt gav ytterligare information om prognosen och ska tas i beräkning när man beslutar vilken tilläggsbehandling en patient ska få efter operation.

Josephine Lopes Cardozo och hennes kollegor upptäckte att tumörer som uppkommer i intervallet mellan mammografiscreeningar, så kallad intervallcancer, oftare har en genetisk högriskprofil och därmed ökad risk för spridning. Detta bekräftades när man undersökte aktiviteten i 70 gener i tumörvävnaden, något som kallas "the 70-gene signature" eller "MammaPrint".

”Tumörer med en högrisk 70-gene signature upptäcks även vid mammografi. Men det är en signifikant skillnad i överlevnad mellan personer vars tumör upptäcks vid screeningen jämfört om den upptäcks i intervallet,” sade Josephine Lopes Cardozo. Det åtta års metastasfria intervallet (DMFI) var högre hos kvinnor vars tumör hittades vid mammografiscreeningen än hos dem där tumören upptäcktes i intervallet, 93,8 % jämfört med 85,2 %.

Lopes Cardozo förklarade att även om tumörerna hade samma 70-gensignaturrisk och med samma tumörkaraktäristika så var prognosen olika beroende på hur de upptäcktes och hon menade att detektionsmetoden i kombination med 70-gensignaturen ytterligare kan optimera behandlingen för patienter med hög risk för återfall. För patienter med låg risk kan tätare uppföljning samtidigt identifiera dem som riskerar att överbehandlas.

Totalt ingick 1102 holländska bröstcancerpatienter i MINDACT-studien mellan 2007-2011. Samtliga patienter hade deltagit i det allmänna screeningprogrammet och var i åldrarna 50-75 år. I studien utvärderade forskarna skillnader i metastasfritt intervall (DMFI) för hög- lågrisktumörer samt tumörer med mycket låg risk utifrån 70-gene signature. Hos 754 patienter upptäcktes tumören vid den allmänna mammografiscreeningen, medan 348 fall upptäcktes i intervallet.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn