- först med nyheter om medicin

Cirkulerande tumörceller kan förutsäga prognos vid metastaserad bröstcancer

SABCS: Kan ett enkelt blodprov tidigt förutsäga behandlingssvar och prognos vid metastaserad bröstcancer? Det ville Wolfgang Janni, läkare, professor och chef för kvinnokliniken vid Ulm University Hospital i Tyskland och hans kollegor undersöka.

I en studie som presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS 2020 har forskarna tittat på potentialen hos cirkulerande tumörceller (CTC) i blodet för att förutsäga total överlevnad (OS) vid metastaserad bröstcancer.

”Med det ökande antalet behandlingsalternativ som är tillgängliga för patienter med metastaserad bröstcancer är det viktigt att snabbt kunna förutsäga och ha uppsikt över patienters respons för att underlätta behandlingsbeslut,” säger Wolfgang Janni. Vanligtvis kontrolleras respons på en terapi med konventionell bildbehandling, men det är en metod som tar lång tid att få svar på, beroende på subtyp.

Wolfgang Janni och hans forskarteam analyserade sammanslagen data från internationella kvalitetsgranskade och publicerade studier av 4 079 patienter med metastaserad bröstcancer, som alla hade följts upp med CTC-mätningar med hjälp av CellSearch-test.

Mediantiden från baslinjen till uppföljningen var 29 dagar. Förändringar i CTC-nivåer mellan baslinjen och uppföljningen analyserades av forskarna för att avgöra om de var associerade med total överlevnad (OS).

Av de 2 961 patienter som var CTC-positiva vid baslinjen förblev 1 855 CTC-positiva efter att behandlingen inletts (positiv / positiv) och 1 106 patienter hade förändrats till CTC-negativa (positiv /negativ). Av de 1118 patienter som var CTC-negativa vid baslinjen förblev 813 CTC-negativa (negativa / negativa), medan 305 blivit CTC-positiva (negativa / positiva).

Median total överlevnad (OS) var störst för de patienter som var negativa / negativa (47 månader), följt av positiva / negativa (32,2 månader), negativa / positiva (29,67 månader) och positiva / positiva (17,87 månader).

Patienter som var CTC-positiva vid baslinjen och fortfarande var det vid uppföljningen hade en ungefärlig fördubblad dödsrisk (hazard ratio 0,51) jämfört med de som blev CTC-negativa.

Liknande trender hittades när dynamiken hos cirkulerande tumörceller analyserades utifrån subtyp, inklusive HR-positiva, HER2-positiva och trippel-negativa. CTC-dynamiken var associerad med total överlevnad för alla subtyper.

Wolfgang Janni menar att dessa data indikerar att CTC-dynamiken kan förutsäga sjukdomsförloppet lite mer än fyra veckor efter att behandlingen påbörjats.

”Detta är en fördel jämfört med konventionella metoder med bilder och kan hjälpa läkare att mycket tidigt bestämma om en behandling ska fortsätta. Det är också positivt att CTC-metoden kunde förutsäga resultatet för alla subtyper av bröstcancer.”

En begränsning med studien var dock att information om vilken typ av behandling en patient erhöll inte alltid var tillgänglig, men Wolfgang Janni framhöll att en styrka var att forskarna hade individuella patientdata från hela världen.

”Samtidigt kan detta vara en begränsning eftersom olika källor ger olika nivåer av detaljer angående behandlingen.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn