Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Androgeners effekt vid bröstcancer kan förändra behandlingspraxis

Nya bevis för androgeners positiva roll vid bröstcancerbehandling hos kvinnor med östrogenberoende positiv (ER-positiv) metastaserad sjukdom har hittats av forskare vid University of Adelaide i Australien. 

Studien presenterades häromveckan i tidskriften Nature Medicine. I ett pressmeddelande på universitetets hemsida finns också en film om studien.

I den internationella studien som genomfördes i samarbete med Garvan Institute of Medical Research i Sydney, Australien har man tittat på androgenernas roll som en potentiell behandling vid ER-positiv bröstcancer.

Androgener har tidigare använts för att behandla bröstcancer, men kunskapen om hormonreceptorer i bröstvävnad var vid denna tidpunkt rudimentär och resultaten av behandlingen därigenom dåliga. Användningen av androgener upphörde också på grund av kraftiga biverkningar och att endokrinbehandling med antiöstrogener introducerades.

Behov av alternativa behandlingsstrategier

Idag är endokrinterapi standardbehandling vid ER-positiv bröstcancer. Många kvinnor utvecklar dock resistens mot behandlingen, vilket är den främsta orsaken till dödlighet i sjukdomen.

”Behovet av alternativa behandlingsstrategier har förnyat intresset för androgenbehandling vid bröstcancer,” säger Wayne Tilley, professor och chef vid Dame Roma Mitchell Cancer Research Laboratories, University of Adelaide och docent Theresa Hickey, forskningsledare för studien i pressmeddelandet.

­”Tidigare studier har uppvisat motstridiga resultat för hur man bäst kan använda androgener vid behandling av bröstcancer. Det har orsakat omfattande förvirring och hämmat den kliniska tillämpningen,” säger de båda forskarna.

Med hjälp av cellinjer och patienthärledda, xenograft /PDX- modeller kunde de australiensiska forskarna i samarbete med flera internationella team visa, att när androgenreceptorn aktiverades, antingen av naturligt androgen eller med nya androgenagonister så ökade anti-tumöraktiviteten i samtliga ER-positiva bröstcancrar kraftigt, även i de som är resistenta mot nuvarande behandlingar. Däremot hade androgenreceptorhämmare ingen effekt.

Kan ge omedelbara effekter

”För kvinnor med metastaserad ER-positiv bröstcancer, inklusive de som är resistenta mot nuvarande former av endokrinterapi kan studien få omedelbara effekter. Vi har övertygande nya experimentella bevis för att androgenreceptorstimulerande läkemedel kan vara mer effektiva än dagens befintliga standardbehandlingar som till exempel Tamoxifen eller nyare som Palbociclib. När det gäller de senare, skulle de kunna ges i kombination för att förstärka hämmandet av tumörtillväxten,” säger Theresa Hickey och Wayne Tilly vidare i pressmeddelandet.

Dagens selektiva androgenagonister har inte de oönskade biverkningar som tidigare läkemedel. Istället kan de vara gynnsamma för kvinnor genom att stärka ben och muskler och även den mentala hälsan.

Klarlägger tidigare förvirring

Forskarna hoppas nu att resultaten av studien ska leda till kliniska prövningar och ses som en ny klass av endokrinbehandling vid bröstcancer. De önskar också att den förvirring som länge rått kring androgeners roll vid ER-positiv bröstcancer nu har blivit klarlagd.

Stephen Birrell, bröstcancerspecialist och pionjär inom androgener och kvinnors hälsa och en av forskarna i det Adelaidebaserade teamet, påpekar i pressmeddelandet att resultaten är banbrytande och förutom behandling vid bröstcancer kan det även förebygga sjukdomen och tillämpas vid andra östrogendrivna sjukdomar.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson