Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Molekyl kan döda cancerceller vid trippelnegativ bröstcancer

Forskare har upptäckt en molekyl som selektivt kan döda cancerceller vid trippelnegativ bröstcancer. Forskarna hoppas att upptäckten ska leda till ny terapi.

I studien testade forskarna olika molekyler för att se om de selektivt kunde döda cellerna i denna subtyp av bröstcancer samtidigt som de friska cellerna skonades och fann att en specifik molekyl, BAS-2, fungerade. Att förstå den molekylära bakgrunden vid denna cancer är avgörande för att kunna ta fram nya läkemedel

Studien publicerades nyligen i tidskriften Science Advances.

Från och med 2020 är bröstcancer den vanligaste sjukdomen på vårt jordklot och har gått om lungcancer i antalet insjuknade.

”Trippelnegativ bröstcancer är en undergrupp av bröstcancer där det idag egentligen inte finns annan behandling än kemoterapi att tillgå, även om det tillkommit immunterapi som kan hjälpa i vissa fall. Men det är ingen riktig "magic bullet" som det blivit för vissa andra cancerformer,” säger Johan Ahlgren, docent och verksamhetschef, RCC, Mellansverige och tillägger att trippelnegativ bröstcancer i sig består av olika undergrupper som kan kräva olika behandlingar.

Hittat ny väg in i cancercellerna

”Den här studien pekar på en ny angreppspunkt och är därför extra intressant. Det finns många molekylära vägar som driver cancer och det gäller att hitta de signalvägar som skadar cancern mest om de slås ut. Här menar forskarna att de hittat en ny väg in i cancercellerna. Det kan bli bingo om man har tur, som i fallet med anti- HER-2-läkemedlen,” säger Johan Ahlgren.

Vid trippelnegativ bröstcancer utvecklar 70% av patienterna resistens mot kemoterapi. En välkänd bidragande orsak till resistens mot behandlingen är att den mitokondriella apoptosen inte fungerar. Flera tidigare studier har försökt att molekylärt karakterisera sjukdomen och identifiera de mutationer som är drivande utan att lyckas.

Men nu ser de irländska forskarna ut att vara något på spåren. Genom att använda en genetisk metod för att undersöka de olika molekylerna fann de att molekylen BAS-2, hade en potentiellt liknande verkningsmekanism som histondeacetylashämmare (HDAC), vilka aktiverar gener som hindrar cancercelltillväxten.

Identifierat glykolytiskt substrat

Med hjälp av toppmodern masspektromi identifierade man också glykolytiska substrat av HDAC6 i TNBC-celler, det vill säga cancercellernas förmåga att förbränna socker. En in vitro analys av HDAC-hämmare bekräftade att BAS-2 interagerade med HDAC6 vilket alltså ledde till att dess kapacitet att förbränna socker blev sämre, men med resultatet att de dödade cancercellerna.

När HDAC6 slogs ut minskade den glykolytiska metabolismen både in vitro och in vivo. Det är första gången man sett att HDAC6 spelar en nyckelroll vid trippelnegativ bröstcancer och att BAS-2 kan döda cancercellerna.

Forskarnas mål är nu att utveckla molekylen för att se om den går att utnyttja som läkemedel för bättre behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson