- först med nyheter om medicin


Ny substans visar lovande effekt på spridd bröstcancer

SABCS: Drygt 60 procent av patienterna med spridd her2-positiv bröstcancer, som redan fått andra målriktade läkemedel, svarade på behandling med läkemedelskandidaten trastuzumab deruxtekan.

Det visar en nyligen presenterad fas II-studie, som två svenska onkologer tycker är mycket lovande.

"Det är mycket bättre behandlingssvar än andra läkemedel har lett till i liknande situation. Det ser väldigt lovande ut, även det är tidigt att dra slutsatser från fas II-data," säger Theodoros Foukakis, docent och överläkare vid Bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Resultaten från en klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten trastuzumab deruxtekan presenterades (Abstract GS1-03) vid bröstcancerkongressen SABCS i Texas i december 2019 och publicerades samtidigt i NEJM.

Studien gällde patienter med spridd her2-positiv bröstcancer. De hade tidigare genomgått åtminstone två behandlingar (trastuzumab (Herceptin) och trastuzumab emtansin (Kadcyla)). Medianantalet tidigare behandlingar var sex.

Totalt behandlades 184 patienter med en i studien framtestad dos. Ingen placebogrupp ingick.

Resultaten visar att 112 av 184 patienter (60,9 procent) svarade på behandlingen. Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 16,4 månader.

57 procent av patienterna fick en biverkning med allvarlighetsgrad tre eller högre. Vanligast var minskning av neutrofila granulocyter, anemi och illamående. 25 patienter (13,6 procent) utvecklade interstitiell lungsjukdom, en risk känd från tidigare studier med substansen. Fyra av patienterna avled av lungsjukdomen. Denna risk måste undersökas vidare, konstaterar Theodoros Foukakis.

"Det är oroande och vi behöver mer data kring det. Men när vi får mer erfarenhet av substansen kommer vi att bli bättre på att ta hand om lungbiverkningarna, på samma sätt som vi har lärt oss att behandla biverkningar av andra bröstcancerläkemedel," säger Theodoros Foukakis.

Henrik Lindman, docent och överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, menar att att det är för tidigt att säga hur stort problem biverkningarna är. Han konstaterar att substansen sannolikt har mer biverkningar än konkurrenten trastuzumab emtansin (Kadcyla), men att den även visar starkare resultat.

"Det här är den mest lovande fas II-studien någonsin inom bröstcancer, dels vad gäller andelen som svarar men framför allt vad gäller den progressionsfria överlevnaden. Men det behövs data från en randomiserad studie för att se var det landar," säger Henrik Lindman, som medverkar i en annan studie på den aktuella läkemedelskandidaten.

Fas III-studier pågår

Substansen trastuzumab deruxtekan består av en antikropp mot her2-receptorn, kopplad till deruxtekan som dödar cancerceller genom att inhibera enzymet topoisomeras I. Kadcyla är uppbyggd enligt liknande princip men bär på en annan celldödande substans.

Trastuzumab deruxtekan utvecklas av läkemedelsbolagen Daiichi Sankyo och AstraZeneca. De har lämnat in ansökningar om godkännande för behandling av her2-positiv metastaserad bröstcancer till läkemedelsmyndigheterna i USA och Japan. I USA har ansökan beviljats så kallad prioritetsgranskning vilket ger en snabbare handläggningstid.

Ungefär 15-20 procent av alla bröstcancerfall är her2-positiva. Prognosen i patientgruppen har förbättrats avsevärt tack vare antikroppsläkemedel som trastuzumab (Herceptin), men vid spridd sjukdom tar behandlingsalternativen till sist slut.

"Det vore oerhört välkommet med en ny bra medicin. Och om resultaten håller kan kanske den här substansen på sikt användas tidigare i sjukdomsskedet, säger Henrik Lindman.

Substansen testas i pågående fas III-studier på både her2-positiv bröstcancer och på bröstcancer med lägre her2-uttryck, samt i tidigare faser mot bland annat former av magsäckscancer, kolorektalcancer och lungcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn