- först med nyheter om medicin

Tukysa godkänt mot avancerad HER2-positiv bröstcancer i England

Den brittiska läkemedelsmyndigheten NICE har godkänt Tukysa (tucatinib) i kombination med trastuzumab och capecitabin för behandling av avancerad HER2-positiv bröstcancer.

Godkännandet sker efter att Europeiska kommissionen beviljat kombinationsbehandlingen marknadsföringstillåtelse i EU som en möjlig standardbehandling i tredje linjen, för lokal avancerad eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Godkännandet baseras på data från HER2CLIMB-studien, som inkluderade 612 patienter med HER2-positiv icke-resekterbar, lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer som tidigare behandlats med trastuzumab, pertuzumab och adotrastuzumab emtansin (T-DM1) separat eller i kombination.

Data från HER2CLIMB visade att patienter som behandlades med tucatinib i kombination med trastuzumab och capecitabin hade en 46 procent lägre risk för cancerprogression eller dödsfall. Kombinationsbehandlingen minskade risken för död med 34 procent med en median samlad överlevnad (OS) på 21,9 månader i tucatinib-armen jämfört med 17,4 månader i kontrollarmen.

"Tukysa-kombinationen är en milstolpe i behandlingen av patienter med HER2-positiv metastatisk bröstcancer med eller utan hjärnmetastaser som förlänger den samlade överlevnaden för dessa patienter efter två tidigare anti-HER2-behandlingsregimer", säger Clay Siegall, VD för Seagen (företaget bakom tucatinib red.), i ett pressmeddelande i samband med at tucatinib fick marknadsföringstillåtelse i EU.

"Vi är glada att Tukysa nu är godkänt i Storbritannien och vi ser fram emot ytterligare samarbete med enskilda länder för att säkerställa att läkemedlet blir tillgängligt för patienterna," tillade han.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn