- först med nyheter om medicin

Ny mekanism kan förklara resistens vid HER2 -positiv bröstcancer

Ökad signalering av de insulinlikande tillväxtfaktorerna IGF2/IRS1 i HER2-positiva cancerceller leder till resistens vid denna form av bröstcancer. Orsaken kan vara en störning i den process som reglerar proteinet FOXO3a och miRNA vilka kontrollerar IGF2 och IRS1.

I en studie som utförts av ett internationellt forskarlag och publicerats online i Nature Communications fann forskarna signifikant ökad IGF2 i blodet och IRS1 i tumörer hos patienter med HER2-positiv bröstcancer som svarade dåligt på läkemedel riktade mot HER2.

IGF2 och IRS1 är involverade i regleringen av cellproliferation samt tillväxt, migrering, differentiering och överlevnad i HER2-positiva cancerceller. I studien såg de att ökningen berodde på en transkriptionell minskning av PPP3CB, vilket är en grupp av serin / treonin-proteinfosfatas. Därigenom höjdes nivåerna av FOXO3a och miRNA som kraftig stimulerar bildningen av IGF2 och IRS1.

Saknas bra behandling

– Studien är i en mycket tidig fas, men beskriver en intressant mekanism av resistensutveckling. Det är dock inte den enda mekanismen som ligger bakom. Och det behövs fler undersökningar av alternativa resistensmekanismer mot HER2-aktivitet och som även gör det möjligt att vända dessa processer, säger Thomas Hatschek, docent och överläkare vid Bröstcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och påpekar att det saknas bra behandlingsalternativ för de patienter som utvecklar resistens mot befintliga läkemedel.

– Idag använder vi kombinationen trastuzumab, pertuzumab och docetaxel/paklitaxel som första linjens behandling. Som andra linjens behandling, vid sjukdomsprogress, ges trastuzumab emtansin.

Thomas Hatschek förklarar att en av de mekanismer som ligger bakom resistens mot HER2-riktade läkemedel, som studien inte undersökt, är den vid trippelpositiv bröstcancer där tumören både är hormonkänslig och HER2-positiv. Vid denna cancertyp tillgodogör sig tumörcellen östrogen som tillväxtfaktor trots att HER2- receptorn blockeras.

Aggressiv form

I Sverige drabbas omkring 8 000 kvinnor om året i bröstcancer. Cirka 10–15 procent av alla som insjuknar i sjukdomen har en HER2-positiv tumör. Denna form av bröstcancer är mer aggressiv, med ökad risk för spridning och återfall. Men i och med de målstyrda behandlingarnas inträde, riktade specifikt mot HER2, har prognosen påtagligt förbättrats. Dock svarar inte alla med HER2-positiv bröstcancer på behandlingen. Därför är behovet stort efter nya terapier för denna patientgrupp.

Flera studier på gång

Idag pågår flera studier som undersöker läkemedelsresistens vid HER2-positiv bröstcancer. I en finsk studie har forskare sett i cellinjer att om man tar bort proteinet SORLA i läkemedelsresistenta HER2-positiva cancerceller så ökar känsligheten för läkemedel.

I en annan artikel diskuterar Aamir Ahmad, docent vid University of South Alabama's Mitchell Cancer Instituteolika bakomliggande faktorer till resistensutveckling, och nämner till exempel epigenetiska faktorer.

– Men än så länge saknas det läkemedel i kliniken som kan blockera resistenta HER2- positiva tumörer och som även kan användas tillsammans med riktad anti-HER2 terapi, säger Thomas Hatschek.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn