- först med nyheter om medicin

Ny studie väcker tankar om bredare BRCA-testning

Tillägg av parp-hämmaren olaparib (Lynparza), efter kirurgi och kemoterapi, minskar risken för återkommande cancer hos patienter med tidig HER2-negativ bröstcancer med BRCA1/2-mutationer, enligt en fas III-studie.

– Det är väldigt bra resultat. Vi måste se om de håller i sig på längre sikt och få överlevnadsdata. Men om jag hade en patient ur den här gruppen framför mig idag skulle jag överväga att ge olaparib baserat på det vi ser nu, säger Elham Hedayati.

Elham Hedayati är överläkare vid bröstcentrum, Karolinska universitetssjukhuset och var koordinerande prövare i Sverige för fas III-studien OlympiA, vars resultat presenterades (abstract LBA1) under en plenarsession på årets ASCO-kongress i början av juni och publicerad i New England Journal of Medicine.

Ett års adjuvant behandling

Studien har undersökt effekten av adjuvant behandling med parp-hämmaren olaparib (Lynparza) för bröstcancerpatienter med nedärvd BRCA1- eller BRCA2-mutation.

Studien omfattade 1 836 patienter som alla hade tidig, HER2-negativ bröstcancer och hög risk för återfall. 82,2 procent av patienterna hade trippelnegativ bröstcancer. Alla patienter hade genomgått lokal behandling i form av kirurgi eller strålbehandling och behandlats med cytostatika. Medianåldern var 43 år.

Deltagarna lottades till att få antingen olaparib i ett år eller placebo i tillägg till standardbehandling. Det primära effektmåttet var överlevnad fri från invasiv sjukdom (iDFS, invasive disease-free survival).

Treårsöverlevnaden fri från invasiv sjukdom var 85,9 procent hos patienterna som fick olaparib, jämfört med 77,1 procent hos dem som fick placebo, enligt den nu presenterade interimanalysen. Mediantiden för uppföljning var 2,5 år.

– Det är en imponerande förbättring och helt tolerabla biverkningar, säger Elham Hedayati.

Biverkningarna överensstämde med det som tidigare har rapporterats för läkemedlet. Vanligast var illamående. Förekomsten av mindre allvarliga biverkningar var något högre i behandlingsgruppen, medan allvarliga biverkningar var lika vanliga i båda grupperna.

Studien undersökte också hur stor andel av patienterna som överlevde utan att cancern spritt sig till andra delar av kroppen (DDFS, distant disease-free survival). Treårsöverlevnaden utan sådana fjärrmetastaser visade sig vara 87,5 procent i gruppen som fick olaparib, jämfört med 80,4 procent hos dem som fick placebo.

Bör kanske BRCA-testa fler

Ungefär tre till fem procent av alla bröstcancerfall i Sverige beräknas ha en BRCA-mutation. I dag rekommenderar det nationella vårdprogrammet för bröstcancer genetisk undersökning av BRCA1 och BRCA2 för vissa patienter, däribland de som är under 40 år – eller äldre om det finns fall hos släktingar – vid trippelnegativ bröstcancer under 60 år, vid manlig bröstcancer oavsett ålder, eller när utfallet av en genetisk analys skulle ha omedelbar betydelse för medicinsk behandling, oavsett familjehistoria.

Elham Hedayati anser att de nu presenterade resultaten belyser vikten av BRCA-testning.

– Vi får hoppas att alla följer det som vårdprogrammet anger, så att vi inte missar någon som kan ha nytta av den här behandlingen. Kanske bör vi också fundera på att ta bort åldersgränsen för BRCA-test vid trippelnegativ bröstcancer, säger hon.

Olaparib är idag godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten för behandling av spridd HER2-negativ bröstcancer med BRCA1- eller BRCA2-mutationer. Läkemedlet fungerar genom att blockera verkan av PARP-enzymer, som bland annat medverkar till att reparera skadat DNA i celler.

Patienterna i studien inkluderades mellan 2014 och 2019. De behandlades vid 420 kliniker i 23 länder. Astra Zeneca är studiesponsor utanför USA och organisationen NRG Oncology i USA.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn