- först med nyheter om medicin

Enhertu överträffar T-DM1 mot HER2-positiv metastatisk bröstcancer

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) förbättrar signifikant progressionsfri överlevnad jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1) i behandlingen av HER2-positiv metastatisk bröstcancer.

Detta visar head-to-head-studien DESTINY-Breast03, som avblindades på grund av den tydliga skillnaden. Resultaten visar också en tydlig trend mot bättre samlad överlevnad (OS), rapporterar läkemedelsföretaget i ett pressmeddelande.

I en planerad interimanalys drog den oberoende dataövervakningskommittén (IDMC) slutsatsen att DESTINY-Breast03 uppfyllde den primära slutpunkten för progressionsfri överlevnad (PFS), och visade en tydlig statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring för patienter med HER2-positiv, icke-resekterbar och/eller metastatisk bröstcancer som tidigare behandlats med trastuzumab och ett taxanpreparat.

Trastuzumab deruxtecan visade också en stark trend mot förbättrad överlevnad (OS) jämfört med T-DM1, även om OS-datan ännu inte är helt klara.

Säkerhetsprofilen för trastuzumab deruxtecan överensstämde med tidigare kliniska prövningar och det observerades inga nya toxicitetsproblem eller behandlingsrelaterade interstitiella lungsjukdomar av grad 4 eller 5.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn