- först med nyheter om medicin

Studie bekräftar: Checkpoint-hämmare är förstahandsval mot metastatisk bröstcancer

Checkpoint-hämmare som Keytruda (pembrolizumab) ökar signifikant överlevnaden och är ett bättre val som förstahandsbehandling i kombination med kemoterapi mot metastatisk eller återkommande bröstcancer jämfört med enbart kemoterapi.

Detta uppger forskare vid European Cancer Congress ESMO 2021 efter att ha presenterat de slutliga överlevnadsdata från fas III-studien KEYNOTE-355 (abstrakt # LBA16) med en uppföljning på 44,1 månader.

De slutliga resultaten från KEYNOTE-355 visar att pembrolizumab plus kemoterapi ger en längre median total överlevnad (OS) jämfört med placebo plus kemoterapi (23,0 månader respektive 16,1 månader). 

Pembrolizumab-kombinationen minskade risken för död med 27 procent (riskförhållande 0,73; 95% konfidensintervall 0,55-0,95; p = 0,0093).

"De senaste fynden är verkligen signifikant för en sjukdom där den samlade överlevnaden har varit begränsad och oförändrad i åratal," säger Maria Vittoria Diecif, onkolog vid University of Padua, till ESMO Daily Reporter.

”På grund av immunterapins verkningsmekanism kan OS-ökningen ofta överstiga PFS-fördelen. Detta har sett för pembrolizumab jämfört med kemoterapi i KEYNOTE-355, där PFS var fyra månader och OS sju månader. Dessa fynd stämmer väl överens med resultaten från IMpassion130-studien som stödde ett EMA-godkännande för behandling med en annan checkpoint-hämmare plus kemoterapi vid PD-L1-positiv trippelnegativ bröstcancer,” säger Maria Vittoria Diecif.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn