- först med nyheter om medicin

Svarta kvinnor är mer benägna att utveckla lymfödem efter bröstcancerbehandling

SABCS: Svarta kvinnor - och möjligen latinska kvinnor löper betydligt större risk jämfört med kaukasiska kvinnor, att utveckla lymfödem som är en belastande biverkning till bröstcancerbehandling.

Detta visar en studie som presenterades vid bröstcancerkongressen SABCS 2021 (abstrakt # GS4-01).

Merparten av forskningen kring lymfödem som biverkning till bröstcancerbehandling har huvudsakligen baserats på patienters självrapporterade symtom eller sökning i journaler efter diagnoskoder för lymfödem.

I denna studie ville forskargruppen bedöma förekomsten av lymfödem baserat på mätningar av armvolym.

Forskarna gick igenom 304 bröstcancerpatienter som behandlats med axillär lymfkörteldissektion under perioden november 2016, till mars 2020, och inkluderade 276 patienter som hade minst en longitudinell mätning efter baslinjen i analysen.

Av deltagarna var 60 procent vita, 20 procent svarta, 11 procent asiatiska och sex procent var latinamerikanska. Tre procent uppgav inte sin etnicitet.

Forskare mätte armvolymen vid baslinjen, postoperativt och med sex månaders intervall. Bröstcancerrelaterat lymfödem definierades som en volymförändring på 10 procent eller mer från baslinjen.

Vid 24 månaders uppföljning hade 24,7 procent av kvinnorna i studien utvecklat lymfödem

Författarna fann att svarta kvinnor hade en 3,5 gånger ökad risk för att utveckla lymfödem efter axillär lymfkörteldissektion jämfört med vita kvinnor och att latinamerikanska kvinnor hade en trefaldigt ökad risk för lymfödem, jämfört med vita kvinnor. Men ytterligare studier behövs för att bekräfta denna del av resultatet eftersom den latinamerikanska studiepopulationen var liten.

Studien visade också att kvinnor som fick neoadjuvant kemoterapi, följt av axillär lymfkörteldissektion, hade en dubbelt så stor risk att utveckla lymfödem jämfört med kvinnor som istället fick operativ behandling.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn