Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Första linjens Kisqali plus letrozol ökar den totala överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer

SABCS: Förstahandsbehandling med Kisqali (ribociclib) plus letrozol förbättrar den långsiktiga totala överlevnaden (OS) hos kvinnor med postmenopausal, hormonreceptorpositiv (HR+), HER2-negativ framskriden bröstcancer.

Det positiva resultatet är oberoende av metastasernas antal och lokalisation, samt tidigare behandling med cellgifter och hormonbehandling.

Detta visar en explorativ undergruppsanalys av fas III-studien MONALEESA-2, som presenterades vid bröstcancerkongressen SABCS 2021 (abstrakt #GS2-01).

Analysen visade att:

Median total överlevnad (OS) i ITT-populationen som fick ribociclib plus letrozol, var 63,9 månader. I placebogruppen, som fick placebo plus letrozol, var median OS 51,4 månader (HR, 0,76; 95% CI, 0,63–0,93; P = 0,004).

För kvinnor med endast skelettmetastaser var median OS 72,6 månader med ribociclib-kombinationen, jämfört med 56,4 månader för placebogruppen (HR, 0,78; 95 % CI, 0,50–1,21).

Liten skillnad i median OS

De fem- och sexåriga OS-frekvenserna var 58,6, respektive 50,2 procent i ribociclib-armen, jämfört med 47,1, respektive 33,8 procent i placebo-armen.

En liknande fördel observerades bland patienter utan skelettmetastaser, med en median-OS på 61,5 månader i ribociclib-armen, jämfört med 50,3 månader för placebo (HR, 0,77; 95% CI, 0,61–0,96).  

Denna grupp hade fem- och sexåriga OS-frekvenser på 50,6 procent, respektive 42,6 procent i ribociclib-armen, jämfört med 43,0 procent och 31,5 procent i placebo-armen.

Även om det var en liten skillnad i median OS som observerades bland patienter med lever- eller lungmetastaser som fick ribociclib (37,7 månader) och placebo (38,1 månader), såg man en sen separation av kurvorna efter 5 och 6 år (HR, 0,81; 95 % CI) 0,54–1,24).

Därutöver var fem- och sexårsöverlevnaden 37,2 procent, respektive 31,0 procent i ribociclib-armen, jämfört med 28,4 procent, respektive 18,9 procent i placebo-armen.

Median OS för patienter utan lever- eller lungmetastaser var 68,0, respektive 56,9 månader i ribociclib, respektive placeboarm (HR, 0,77; 95% CI, 0,62–0,97).

Inom denna grupp var de femåriga och sexåriga OS-frekvenserna 55,2, respektive 46,8 procent i ribociclib-kohorten och 48,3 procent, respektive 35,7 procent i placebokohorten.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson