- först med nyheter om medicin

Enhertu visar banbrytande effekt mot HER2-positiv bröstcancer och hjärnmetastaser

Enhertu (trastuzumab deruxtekan/T-DXd) gav en likvärdig fördel som behandling oavsett förutbestämd subgrupp av patienter, inklusive de med stabila hjärnmetastaser, jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1). 

Det visar nya resultat från studien DESTINY-Breast03 som presenterades vid bröstcancerkongressen SABCS 2021 (Abstract #GS3-01). 

T-DXd gav en förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR) i förutbestämda subgrupper, jämfört med T-DM1, hos patienter med icke-resektabel och/eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer, och som tidigare fått trastuzumab och en taxan.  

Median-PFS för patienter med hjärnmetastaser förbättrades med 12 månader i T-DXd-gruppen (15 månader, 95 % KI: 12,5-22,2) jämfört med T-DM1-gruppen (3 månader, 95 % KI: 2, 8- 5,8). 

ORR för patienter med hjärnmetastaser var 67,4 % i gruppen som fick T-DXd jämfört med 20,5 %i T-DM1-armen, och forskarna fann en mediansvarslängd på 12,9 månader respektive 7,2 månader.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn