- först med nyheter om medicin

Tester kan vägleda valet av kemoterapi för bröstcancer

Användning av Oncotype DX-testet vid beslut om adjuvant behandling gör det möjligt att avstå från cytostatikaanvändning hos majoriteten av postmenopausala kvinnor.

Det viser nya data från studien RxPONDER. 

De nya resultat presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2021. 

Studien bestämmer nyttan med cytostatika för bröstcancerpatienter med ett Oncotype DX Breast Recurrence Score-resultat på 0 till 25, för vilka cancern är i ett tidigt stadium och där det finns spridning till lymfkörtlarna. 

Resultaten från RxPONDER visar att postmenopausala kvinnor med 1 till 3 positiva lymfkörtlar och ett Recurrence Score-resultat på 0 till 25, efter en median på fem års uppföljning, inte uppvisar någon tilläggsnytta av cytostatikabehandling. 

Det innebär att de potentiellt kan undvika behandlingen och de negativa biverkningar som den medför.

Viktigt att notera är att detta resultat var oberoende av hur många lymfkörtlar som var drabbade samt vilken grad och storlek tumören hade. Hos premenopausala kvinnor med 1 till 3 positiva lymfkörtlar observerades däremot en statistiskt signifikant nytta med cytostatika. 

Det skriver Exact Sciences.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn