- först med nyheter om medicin

Nya data: Begränsad effekt av hormonbehandling på DMFI vid lågriskbröstcancer

Hormonbehandling har en begränsad effekt på metastasfritt intervall (DMFI) hos patienter med stadium I lågriskbröstcancer, men resulterar i färre bröstcancerhändelser. Detta visar fas III-studien MINDACT. 

Syftet med MINDACT-studien, vars resultat har publicerats i Annals of Oncology, var att jämföra överlevnaden hos patienter med bröstcancer som inte fick någon adjuvant systemisk behandling med matchade patienter som fick hormonbehandling.

I bakgrunden till studien skriver författarna att adjuvant systemisk behandling minskar dödligheten, men är förknippad med toxicitet på kort och lång sikt. Därför är det nödvändigt att noggrant välja de patienter som med hög sannolikhet kan dra nytta av behandlingen. 

I studien matchades patienter med ER-positiva, HER2-negativa och lymfkörtelnegativa tumörer under 2 cm, som inte fick adjuvant systemisk behandling med patienter med liknande tumöregenskaper som behandlades med hormonterapi. 

Resultaten visade att efter åtta år var DMFI-frekvenserna 94,8% hos de 509 patienter som inte fick adjuvant systemisk behandling och 97,3% av de 509 matchade patienterna som fick hormonbehandling, med en absolut skillnad på 2,5% (HR 0,56). Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs i åttaårig total överlevnad, som var 95,4% hos patienter som inte fick adjuvant systemisk behandling och 95,6% hos patienter som fick hormonbehandling, med en absolut skillnad på 0,2% (HR 0,86).

Kumulativa incidenser av lokoregionalt återfall och kontralateral bröstcancer var 4,7, respektive 4,6% hos patienter som inte fick adjuvant systemisk behandling, jämfört med 1,4, respektive 1,5% hos patienter som fick hormonbehandling. 

Författarna drar slutsatsen att hos patienter med stadium I lågriskbröstcancer var effekten av hormonbehandling på DMFI begränsad. Totalt sett observerades dock, efter den relativt korta uppföljningen på åtta år, signifikant färre bröstcancerhändelser hos patienter som fick hormonbehandling. Fördelar och biverkningar vid hormonbehandling bör därför diskuteras med alla patienter, även vid en mycket låg risk för fjärrmetastaser, avslutar forskarna bakom studien.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn