- först med nyheter om medicin

Gyncancer: Bristande följsamhet till oral behandling

Bara drygt hälften av hundra kvinnor med gynekologisk cancer tog sina orala cancerläkemedel helt enligt läkarens ordination, visar amerikansk studie. En undersökning bland svenska gyncancer-patienter skulle visa liknande resultat, bedömer onkolog.

  • 1
  • 2

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn