- först med nyheter om medicin

Goda nyheter för kvinnor med obotlig cervixcancer

– Det här är mycket efterlängtade resultat som visar en överlevnadsvinst för obotligt sjuka patienter. Studien tros komma att bli indikationsgrundande i Europa, säger Hanna Dahlstrand, överläkare i onkologi och gynekologisk onkologi vid Akademiska sjukhuset Uppsala.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn