- först med nyheter om medicin

Ingen överlevnadsvinst med cytostatika efter strålning vid svår livmoderhalscancer

Tillägg av cytostatika efter primär strålbehandling förbättrar inte överlevnaden vid lokalt avancerad livmoderhalscancer. Det visar efterfrågade resultat från en randomiserad fas III-studie som presenterades på ASCO:s årsmöte.

– Vi har verkligen väntat på de här resultaten. Frågan om den här patientgruppen borde få efterbehandling med cytostatika har diskuterats länge. Nu har vi på fötterna för att säga att vi förbättrar ingenting för patienten med sådan efterbehandling, det ger bara biverkningar, säger Maria Bjurberg, överläkare vid onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds universitet.

Maria Bjurberg talar om resultat från en klinisk fas III-studie som har undersökt nyttan av att lägga till cytostatika efter primär strålbehandling, för patienter med lokalt avancerad livmoderhalscancer. Studien omfattade drygt 900 patienter och resultaten presenterades under ASCO:s årsmöte 2021 i början av juni (abstract LBA3).

Patienterna lottades till att få antingen standardbehandling med strålning, eller strålning och därefter tillägg med cytostatika. Det primära effektmåttet var totalöverlevnad efter fem års uppföljning.

Resultaten visade ingen skillnad i överlevnad mellan de två behandlingsgrupperna. Total överlevnad efter fem år var 72 procent för gruppen som fick tilläggscytostatika och 71 procent för kontrollgruppen. Man såg heller ingen skillnad mellan grupperna vad gäller progressionsfri överlevnad efter fem år. Den var 63 procent för gruppen som fick tilläggsbehandlingen och 61 procent för kontrollgruppen.

Däremot var andelen patienter som fick allvarliga biverkningar inom ett år från randomiseringen högre i gruppen som fick tillägg med cytostatika (81 procent jämfört med 62 procent i kontrollgruppen). Efter ett år sågs dock inga skillnader i biverkningar mellan grupperna.

”Glad att vi väntade”

Bakgrunden till den nu genomförda studien är en studie från 2011, som antydde att det kunde finnas en vinst med att ge efterbehandling med cytostatika till den här patientgruppen. Uppföljningstiden var kortare, men studien ledde till att behandlingspraxis på vissa håll ändrades till att rekommendera cytostatika som tilläggsbehandling efter strålning.

I Sverige, liksom i europeiska och amerikanska riktlinjer, valde man dock att avvakta och invänta resultaten från den nu presenterade studien.

– Jag är glad att vi väntade och inte rusade iväg och ändrade vår praxis. Nu är det inga tvivel längre; det här är en riktigt bra studie, det är många patienter och den är tydligt planerad och genomförd, säger Maria Bjurberg.

Nya behandlingar behövs


I Sverige är standardbehandlingen för patienter med lokalt avancerad livmoderhalscancer strålning i kombination med en låg dos cytostatika under stråltiden. Ungefär 200-250 kvinnor drabbas varje år, medan förekomsten är betydligt högre i länder som inte har screeningprogram för livmoderhalscancer. Patienterna är relativt unga och ungefär 20-25 procent av dem får återfall, berättar Maria Bjurberg.

– För dem har vi i dag ingen bot. Så om man kan förhindra de återfallen vore det väldigt mycket värt. Det forskas på flera olika preparat, men det återstår att se om man hittar något som fungerar, säger hon.

Patienterna i studien rekryterades mellan 2011 och 2017. Medianåldern var 46 år i gruppen som fick tilläggsbehanding och 45 år i kontrollgruppen. Tilläggsbehandlingen som testades var fyra cykler av karboplatin och paklitaxel.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson