- först med nyheter om medicin

NT-Rådet: Jemperli bör användas vid avancerad endometriecancer med dMMR eller MSI-H

Jemperli (dostarlimab) bör användas vid behandling av vuxna patienter med recidiverande eller avancerad endometriecancer med dMMR eller MSI-H som progredierat efter platinainnehållande behandling.

I valet mellan Jemperli och Keytruda (pembrolizumab) i första hand välja Jemperli. 

Det skriver NT-rådet i en ny rekommendation

”Rekommendationen i det här fallet är att Jemperli bör användas eftersom det upphandlade priset gör behandlingen kostnadseffektiv trots fortsatt hög osäkerhet i den vetenskapliga dokumentationen. På grund av betydande skillnad i läkemedelskostnad rekommenderas Jemperli i första hand, framför Keytruda.” 

På grund av hög osäkerhet i den vetenskapliga dokumentationen utfärdade NT-rådet i februari 2022 en rekommendation om att inte använda Jemperli. Tillkommande data har stärkt dokumentationen något och föranlett en nationell upphandling inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel. Avtal har tecknats som innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald. 

Jemperli är ett nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare. NT-rådet har en generell rekommendation för PD-(L)1-hämmare, men för den första godkända indikationen för en ny PD-(L)1- hämmare genomförs en hälsoekonomisk värdering utifrån vilken NT-rådet avger en rekommendation.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson