- först med nyheter om medicin

Hjärnmetastaser beroende av fett visar studie

Erik NorbergNy forskning visar att när bröstcancerceller sprider sig till hjärnan ökar produktionen av fettsyror i metastaserna för att överleva. Genom att blockera tumörernas möjlighet att bryta ner fett hoppas forskarna att tumörtillväxten ska stanna av.

Dexametason försämrar överlevnaden hos patienter med glioblastom

Patienter med glioblastom som behandlas med checkpointhämmare och får kortikosteroiden Dexametason mot cerebralt ödem har signifikant sämre total överlevnad (OS), enligt resultat från en studie vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, som publicerats i tidskriften Clinical Cancer Research.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn