- först med nyheter om medicin

Lägre dos ipilimumab minskar biverkningar vid malignt melanom

Treårsuppföljningen av studien CheckMate 511 bekräftar att de allvarliga biverkningarna minskar hos patienter med spritt malignt melanom när de behandlas med Opdivo (nivolumab) och en lägre dos Yervoy (ipilimumab) än den registrerade.

Första immunterapin mot hudcancer godkänd i EU

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt PD1-hämmaren Libtayo (cemiplimab) för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad basalcellskarcinom (BCC).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn