- först med nyheter om medicin

Svårt sjuka patienter med malignt melanom blir cancerfria med T-cellterapi

ESMO: Danska forskare kan nu visa att T-cellterapi med tumörinfiltrerande lymfocyter leder till fullständig tumörminskning hos var femte patient med malignt melanom som inte har haft nytta av PD-1-hämmare. Behandlingen fördubblar den progressionsfria överlevnaden (PFS) jämfört med standardbehandlingen Yervoy (ipilimumab).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn