- först med nyheter om medicin

Första immunterapin mot hudcancer godkänd i EU

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt PD1-hämmaren Libtayo (cemiplimab) för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad basalcellskarcinom (BCC).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn