- först med nyheter om medicin

Överlevande minnes-T-celler kan ligga bakom Graft versus Host Disease

Vävnadsresidenta minnes-T-celler i det endogena immunsystemet som överlever kemoterapi och strålbehandling intakt, kan till viss del ligga bakom Graft versus Host Disease (GvHD) som uppkommer, särskilt i hud och tarm efter stamcellstransplantation.

Dessa minnes-T-celler kan överleva i tio år emellan och under epitelcellerna i huden. Forskarna Georg Stary och Johanna Strobl vid MedUni Wien, institutionen för dermatologi, CeMM Research Center for Molecular Medicine i Österrike har identifierat denna immunmekanism. Resultaten publicerades i november i tidskriften ScienceTranslational Medicine.

Graft versus Host Disease uppträder oftast inom de första hundra dagarna efter en stamcellstransplantation och kan orsaka allt ifrån milda eksem till svår fibros, vävnadsstyvhet eller hudblåsor. Det som händer är att donerade T-celler uppfattar kroppen som främmande och attackerar mottagaren. De båda forskarna menar nu att inaktiva, vävnadsresidenta minnes T-celler, Trm, som överlever i huden efter kemoterapi och strålning kan vara orsaken till Graft versus Host Disease genom ett omvänt förlopp, som de kallar Host versus Host - reaction. Det innebär att det är de överlevande T-cellerna som orsakar en inflammatorisk reaktion efter stamcellstransplantationen.

Det som ledde Georg Stary och Johanna Strobl till denna slutsats var, att när de studerade hud påverkad av Graft versus Host Disease, såg att T-celler med värdens genotyp prolifilerade och producerade inflammationsmolekyler. Forskargruppen liksom andra forskare har upptäckt att vävnadsresidenta T-celler är en särskild typ av T-celler med en förändrad metabolism och funktion jämfört med blod- T-celler. Det är också denna mekanism som gör att de överlever strålning och kemoterapi.

I studien isolerade forskarna perifera mononukleära blodkroppar (PBMC) samt friska hudceller, vid fem olika tidpunkter, från överarmen hos 28 patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation, allo HSCT.

Patienter som utvecklade Graft versus Host Disease uppvisade ett stort antal cytokindrivna vävnadsresidenta minnes T-celler i hudskador, vilket tyder på att dessa celler är involverade i inflammationsreaktionen.

I framtiden kan studien leda till nya behandlingsstrategier som gör att denna allvarliga reaktion kan undvikas eller att förloppet åtminstone kan minimeras genom att man kan manipulera mottagarens inaktiva T-celler i förväg. Detta skulle också kunna leda till nya terapeutiska metoder för andra kroniska inflammatoriska hudsjukdomar som uttrycks genom vävnadsresidenta minnes T-celler, som till exempel psoriasis och neurodermatit.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn