- först med nyheter om medicin

Artificiell intelligens kan stödja diagnosticering av godartad och malign hudcancer

I åtta av tio fall kan en korrekt identifiering av malign tumör i huden ske med artificiell intelligens (AI) och med ännu större precision kan algoritmen identifiera godartade tumörer. Bortsett från basalcellscancer är AI dock inte bra på att specificera vilken typ av hudcancer som är involverad. 

Detta visar en komparativt studie av hur AI jämfört med en erfaren patolog diagnostiserar hudsjukdomar utifrån bilder tagna med olika bildanalystekniker. Resultaten av studien presenterades i en poster (P20) vid den 35:e Nordic Congress of Dermatology & Venereology. 

Studien omfattade 156 patienter och 218 fall av hudsjukdomar, varav 98 var maligna och 120 godartade. Proverna diagnostiserades av AI respektive en histopatolog, och vid diskrepans bekräftades diagnosen slutligen av två oberoende och erfarna patologer. Proverna blindades så att patologerna inte visste vilket resultat AI kommit fram till. 

Utav de 98 maligna proverna fann AI rätt diagnos i 79,2 procent av fallen, vilket ger ett uttryck för metodens sensitivitet. Specificiteten, andelen korrekt negativa diagnoser bland de 120 benigna proverna, var 92,5 procent. Bland prover med basalcellscancer fann algoritmen diagnosen med en sensitivitet på 78,9 procent och en specificitet på 98,7 procent.

AI var mindre säker vid diagnostisering av melanom, med en sensitivitet på 52,4 procent, och var i synnerhet osäker vid aktinisk keratos och spinocellulärt karcinom, där sensitiviteten endast var 33,3 respektive 16,7 procent. För de tre typerna av hudcancer var dock specificiteten relativt hög med värden mellan 94,9 och 97,6 procent.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson