- först med nyheter om medicin

Studie finner nedsatt förekomst av hudcancer trots återöppning efter covid-19

European Academy of Dermatology and Venerology (EADV): Under covid-19-nedstängningarna sjönk incidensen av hudcancer markant, och efter återöppningen diagnostiseras färre fall av hudcancer än före pandemin.

Detta tyder en irländsk single-center-studie på.

En dermatologisk klinik i Irland har sett på andelen hudcancerfall före och efter covid-19-pandemin och funnit att efter återöppningen 2021 diagnosticerades det 25 procent färre fall av melanom och icke-melanomhudcancer, jämfört med före pandemin i 2019. 

Forskarna bakom studien anser att den fortsatt låga diagnosfrekvensen kan bero på en kombination av den tredje covid-19-vågen i början av 2021, samt en ökad ovilja bland äldre patienter att söka vård på grund av den fortsatta risken för covid-19-infektion. Forskarna skriver att framtida studier måste visa om pandemin har haft en bestående effekt på diagnostiseringen av hudcancer, och om den låga diagnosfrekvensen kommer att ha betydelse för hur sjukdomen utvecklas hos patienterna. 

Redan förra året visade kliniska studier att pandemin påverkade utredningen av cancer, men enligt forskarna är det första gången en studie jämfört antalet nya diagnoser före och efter nedstängningarna i samband med pandemin.

Nedgång i diagnoser trots återöppning

Studien är en retrospektiv single-center-studie, där forskarna jämfört det totala antalet patienter som genomgick en hudbiopsi eller excision av hudtumör från januari till december 2020 och 2021, med motsvarande från 2019.

Patienter inkluderades genom att granska klinikens patientjournaler. Patienter som hade genomgått en excision av en histologiskt verifierad hudsjukdom, eller diagnostiserats med basalcellscancer, alternativt skivepitelcancer in situ, exkluderades.

Antalet patienter som genomgick hudbiopsi eller excision på kliniken minskade från 576 till 368 mellan 2019 och 2020 (34 procent), men ökade igen 2021 till 509 patienter. Men trots ökningen i undersökningar var det totala antalet hudcancerdiagnoser under 2021 25 procent lägre än 2019, vilket var en ytterligare minskning jämfört med 2020, där diagnosfrekvensen hade minskat med 16 procent jämfört med 2019. 

Totalt fann kliniken 27,4 procent färre fall av nydiagnostiserad hudcancer 2021 jämfört med 2019, vilket var en ytterligare minskning från 2020 då antalet påträffade lesioner hade minskat med 12 procent jämfört med föregående år.

Mot denna bakgrund drar forskarna slutsatsen att trots restriktioner, användning av vacciner och återupptagande av hälso- och sjukvårdsverksamhet, diagnostiserades ändå färre fall av hudcancer under det första året efter nedstängningarna.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson