Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Reviderat vårdprogram gällande neoadjuvant behandling vid melanom

En uppdatering i det nationella vårdprogrammet för melanom rekommenderar att neoadjuvant behandling används för patienter med kutant eller akralt melanom med makroskopisk operabel metastasering.

Rekommendationen innebär tre cykler pembrolizumab alternativt två cykler nivolumab, följt av operationen som sker inom två veckor efter den sista infusionen, därefter ges sex cykler adjuvant pembrolizumab alternativt tio cykler adjuvant nivolumab. Totalt antal cykler motsvarar därmed ett års behandling med adjuvant PD-1-hämmare enbart.

Inför start av neoadjuvant behandling med PD-1-hämmare samt inför operationen rekommenderas fjärrmetastasutredning.  Förnyad radiologi rekommenderas inför den adjuvanta behandlingen endast om den påbörjas mer än sex veckor efter den senaste undersökningen, därefter sker uppföljning och kontroller enligt rutin.

Fas II studien SWOG S1801 där melanom i huden, akralt och mukosalt ingick men inte patienter med hjärnmetastaserad sjukdom har visat att den event-free-survival var signifikant längre för patienterna som erhöll tre cykler med neoadjuvant pembrolizumab var tredje vecka jämfört med patienterna som enbart erhöll adjuvant behandling (HR 0,56; 95% Ci 0,39-0,87, p= 0,004). Den tvååriga händelsefria överlevnaden (event-free survival) var 72% för neoadjuvant behandling och 49% för adjuvant behandling.

Rekommendationen av neoadjuvant behandling gäller inte för hjärnmetastaserad sjukdom eller mukosala melanom.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson