- först med nyheter om medicin

Utökad indikation för Gardasil-9

Nyligen godkände FDA en utökad indikation för det 9-valenta rekombinantvaccinet (Gardasil 9) för att förebygga orofarynxcancer och andra former av huvud-halscancer orsakade av humant papillomvirus (HPV) typ 16,18,31,33,45,52 och 58.

Orofarynx-liksom analcancer ökar. Vaccinet är sedan tidigare godkänt för kvinnor 9–45 år för att förebygga livmoderhals-, vulva-, vaginal- och analcancer samt för män i åldrarna 9–45 år för att förhindra analcancer samt analepitelial neoplasi.

Den utökade indikationen fick ett snabbgodkännande eftersom det visat sig vara effektivt för att förebygga anogenital cancer orsakad av HPV-virus.

”Till skillnad från livmoderhalscancer som minskat på grund av effektiv screening, så finns det för dessa former inte någon screeningstrategi. Därför är den utökade indikationen mycket välkommen,” säger Maurie Markman, amerikansk onkolog och ordförande för Medicine & Science at Cancer Treatment Centers of America® (CTCA) när Onkologisk Tidskrift intervjuar honom på Zoom.   

2016 rapporterade The Centers for Disease Control and Prevention att närmare 39 000 cancerfall årligen i USA under åren 2008–2012 var relaterade till en HPV-infektion. I hela världen har ungefär 600 000 personer HPV-relaterad cancer.

­”I USA beror 60 procent av orofarynxcancerfallen på en HPV-infektion, 90 procent av dessa är orsakade av HPV 16. De här siffrorna kan minskas avsevärt genom vaccination. Det gäller inte bara i USA. Med en internationell vaccinationsstrategi kan cancerfallen kopplade till HPV minska i hela världen.”

 Ökat vaccinmotstånd

Ändå är Maurie Markman djupt oroad. För samtidigt som vi har ett cancerförebyggande vaccin så ökar vaccinmotståndet i världen.

”Antivaccinrörelsen växer sig starkare och starkare. En allt större andel av befolkningen hämtar sin information från internet och facebookgrupper. Men motståndet handlar också om konspirationsteorier och den egna personliga friheten. När det till exempel gäller föräldrar som ska besluta om HPV-vaccin för sina barn så kan de heller inte se fördelarna eftersom vaccin är förebyggande.”

Han menar därför att både pediatriker och allmänläkare som träffar familjer har en mycket viktig uppgift att fylla genom att berätta att vaccinet är säkert och förklara vad som kan hända om deras barn inte vaccineras.

”Även om det är vi onkologer som ser cancerfallen så är vi inte rätt yrkesgrupp att förmedla informationen eftersom vi inte har den kontakten med familjer och ungdomar.”

Maurie Markman understryker att det är angeläget att snabbt öka förtroendet för vacciner och vända den negativa trend vi ser i stora delar av världen. Han är därför bekymrad över att olika aktörer nu försöker hasta fram ett vaccin för Covid-19.

”Självklart behöver vi vaccin för att förebygga allvarlig sjukdom kopplad till det nya viruset, men det är viktigt att det blir rätt. Skulle det leda till svåra biverkningar, det räcker med endast några få fall, så riskerar det att kraftigt underminera förtroendet för vacciner. Det kommer tyvärr att spilla över även på HPV-vaccineringen.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn