- först med nyheter om medicin

Förändrade fibroblastceller gynnar kolorektala CMS4-tumörer

Förändringar i fibroblastceller kan förklara varför patienter med en särskild typ av kolorektalcancer inte svarar på behandling. Det menar en amerikansk forskargrupp. Att rikta in sig på dessa celler kan därför vara ett sätt att göra behandlingen mer effektiv.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn