- först med nyheter om medicin

Positivt EMA-utlåtande för Teysuno mot metastatisk kolorektal cancer

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar marknadsföringstillstånd för Teysuno (tegafur/gimeracil/oteracil) för behandling av patienter med metastatisk kolorektal cancer och som inte kan fortsätta behandlingen med fluoropyrimidin på grund av toxicitet.

Teysuno är en oral fluoropyrimidin som har liknande effekt, men med en förbättrad säkerhetsprofil, jämfört med andra fluoropyrimidiner. Teysuno är redan godkänt för behandling av vuxna med avancerad magcancer när det ges i kombination med cisplatin som monoterapi, alternativt i kombination med oxaliplatin eller irinotekan. Om Europakommissionen godkänner EMA:s rekommendation kommer Teysuno även att godkännas med eller utan bevacizumab, till behandling av patienter med metastatisk kolorektal cancer för vilka det inte är möjligt att fortsätta behandlingen med annan fluoropyrimidin på grund av hand-fot-syndrom eller kardiovaskulär toxicitet.

Nordic Pharma har licensierat Teysuno från det japanska läkemedelsföretaget Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. I Japan är produkten känd som TS-1 och är godkänd för olika solida tumörer, inklusive magcancer och kolorektal cancer. Sedan 2011 har Teysuno funnits på den europeiska marknaden i 17 länder, totalt marknadsförs läkemedlet i över 30 länder världen över. 

EMA:s positiva yttrande ska nu godkännas av Europakommissionen, varefter myndigheterna i de enskilda länderna kommer att ta ställning till ett nationellt bruk av Teysuno.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn