- först med nyheter om medicin

Immunterapi före operation ger fullständig tumörkrympning vid dMMR tjocktarmscancer

Jan-Erik Frödin

ESMO: För patienter med defect mismatch repair (dMMR)-koloncancer ger en kort tids behandling med immunterapi innan operation ett patologisk svar hos alla patienter. Hos 67 procent försvann tumören helt och ingen återfall.

Det visar fas 2-studien NICHE-2 som presenterades på ESMO Congress 2022 (abstract #LBA7). 

– Det är en väldigt intressant studie, speciellt i samband med andra studier som publicerats. Det har varit en lång uppförsbacke för immunterapi och koloncancer men nu släpper det. Neoadjuvant immunterapi skulle mycket väl kunna bli standardvård, men att det krävs ytterligare studier innan resultatet befästs, säger Jan-Erik Frödin, docent i onkologi och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I studien har totalt 112 patienter med icke-metastaserad dMMR-koloncancer behandlats med en dos Yervoy (ipilimumab 1mg/kg) och två doser Opdivo (nivolumab 3mg/kg). Efterföljande operation skedde inom sex veckor. Den förväntade återfallsfrekvensen vid stadium III dMMR-tumörer är mellan 20-40 procent, trots standardbehandling med adjuvant kemoterapi, men utfallet för patienterna i NICHE 2-studien är betydligt mer lovande.  

– Hittills har ingen av patienterna från NICHE-2 fått återfall. Behandlingen tolererades mycket väl, med endast 4-procent av immunrelaterade biverkningar grad 3-4 och inga oväntade kirurgiska komplikationer, säger studiens huvudförfattare Myriam Chalabi vid Netherlands Cancer Institute i Amsterdam.

Fler studier i samma riktning

NICHE 2-studien kan ses i skenet av den studie från Memorial Sloan Kettering som presenterades vid årets ASCO, säger Jan-Erik Frödin. 18 patienter med MSI rektalcancer behandlades under 6 månader med PD-1 antikropp, och 14 av patienter hade vid 6 månader uppnått klinisk komplett remission.

–  De följs nu utan ytterligare behandling och inget återväxt har identifierats. Fyra patienter var fortfarande under behandling och alla hade kliniskt svar Det här är resultat i samma riktning, säger Jan-Erik Frödin. 

dMMR är en stark prediktor för den positiva effekten som observerats i NICHE-2. Den observerade minimala toxiciteten underlättar också. Studien ifrågasätter behovet av operation och postoperativ kemoterapi hos patienter där den primära tumören har försvunnit.  

– Att kunna avstå från kirurgi skulle vara en stor vinst för patienterna, liksom att inte behöva genomgå kemoterapi som denna patientgrupp svarar sämre på. Rent generellt går utvecklingen mot onkologisk behandling före kirurgi.

NICHE 2-studien har genomförts utan kontrollgrupp vilket ger ett lägre bevisvärde, men resultaten måste vägas ihop med flera andra studier som pekar i samma riktning, menar Jan-Erik Frödin.

– Vi har en väldigt god kännedom om hur sjukdomen beter sig och det här ligger i linje med vad vi sett tidigare.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn