- först med nyheter om medicin

Luftföroreningar ökar risken för levercancer

Luftföroreningar ökar risken för att utveckla levercancer. Detta konstaterar en europeisk forskargrupp som också flaggar för att samma kan gälla för en rad andra cancerformer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn