- först med nyheter om medicin

Blockerat sockerupptag i cancerceller kan göra dem känsligare för behandling

Att cancerceller har förhöjda sockernivåer observerade läkaren och nobelpristagaren Otto Warburg redan på 1950-talet. Nyligen konstaterade också forskare att om man blockerar sockerupptaget i cancercellerna vid akut myeloid leukemi (AML) blir de känsligare för kemoterapi, cytarabin (Ara-C).

Ny bred genpanel förbättrar diagnostiken

Kunskapen inom genetisk diagnostik har exploderat de senaste åren. Från att bara kunna analysera enstaka gener har i dagarna en genpanel lanserats där 195 viktiga gener för blodcancersjukdomar kan analyseras.

D-vitaminbrist hos barn med leukemi

En tredjedel av barn med leukemi i Sverige har för låga halter av D-vitamin redan när diagnosen ställs. Låga värden kan också associeras med sämre överlevnad hos barn upp till sex år.

Oklart läge hur regionerna ska hitta pengar till CAR-T-behandlingar

Det absolut största hindret för att börja använda CAR-T just nu är att regionerna inte vet varifrån de ska få pengarna till behandlingen som kostar ungefär tre miljoner kronor, säger Gunilla Enblad, professor i onkologi och ordförande i den Nationella arbetsgruppen för CAR-T-cellbehandling.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn