- först med nyheter om medicin

Lovande fas II-data på effekten av pirtobrutinib mot KLL och SLL

EHA: Pirtobrutinib, en selektiv Brutons tyrosinkinashämmare (BTKi), visar lovande effekt och tolereras väl av kraftigt förbehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytiskt lymfom (SLL).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn