- först med nyheter om medicin

Ny kombinationsbehandling lovande vid AML

Forskare har identifierat två läkemedel som verkar mycket lovande vid akut myeloid leukemi (AML) när de kombineras.

Genom att samtidigt administrera läkemedel som endast delvis är effektiva vart och ett för sig kunde forskarna se en betydande ökad apoptos hos cancercellerna när de användes tillsammans.

Trots ökad kunskap inom det molekylära området vid akut myeloid leukemi (AML), finns det fortfarande ett stort behov av att förbättra behandlingen. Femårsöverlevnaden för vuxna som diagnostiserats med AML var 2019 under 30% enligt American Cancer Society.

AML är en genetiskt och epigenetiskt heterogen sjukdom som kännetecknas av återkommande olika kromosomala strukturförändringar och genetiska mutationer associerade med funktionellt distinkta undergrupper. Förutom att sjukdomen är heterogen mellan patienter, så har tydlig subklonal heterogenitet också observerats hos enskilda AML-patienter. Hittills har dessa sjukdomsegenskaper utgjort ett stort hinder för att hitta nya riktade läkemedel med en bred terapeutisk räckvidd.

Två typer av läkemedel samverkar

Den nya studien visar att två typer av läkemedel, MDM2-hämmare (MDM2i) och BET-hämmare (BETi) samverkar på ett sätt som gynnar anti-leukemiaktiviteten och forskarna menar att upptäckten ger vetenskaplig grund för att främja kliniska studier av läkemedelskombinationen hos patienter med AML.

TP53 är den vanligaste muterade genen i alla humana cancerformer och kodar för tumörsupressorn p53. Hos cirka 90% av alla AML-patienter förblir den oförändrad. När forskare tidigare försökt hitta läkemedel som reaktiverar eller ökar dess anti-cancerförmåga har de inte lyckats.

Studien är ett samarbete mellan Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute och University of Glasgow och har nyligen publicerats i tidskriften Nature Communications.

De amerikanska och skotska forskarna ville därför kombinera MDM2- och BET-hämmare eftersom vart och ett av dessa har visat goda prekliniska resultat, men när något av dem ges ensamt till patienter har de endast begränsad effekt. 

Tidigare forskning har visat att MDM2-hämmare aktiverar p53, medan BET-hämmare undertrycker gener som är associerade till leukemier, dock inte p53.

Uppnår dubbel effekt

I den nya studien har man sett, att precis som MDM2-hämmare så aktiverar BET-hämmare också p53, men genom en annan signalväg. BET-hämmare dämpar proteinet BRD4, vilket också är en p53-suppressor i AML. Genom att kombinera de två läkemedlen uppnår man en dubbel effekt där p53 fullt ut kan frisättas.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn