- först med nyheter om medicin

FDA godkänner nytt verktyg för diagnos av flera olika cancerformer

FoundationOne CDx har av den amerikanska läkemedelsmyndigheden FDA godkänts som ett diagnostiskt stödverktyg vid behandling med Rozlytrek (entrectinib) mot ROS1-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC), samt mot NTRK-fusionspositiv solid cancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn