- först med nyheter om medicin

Retsevmo visar effekt mot ett stort antal cancerformer

Nya resultat från fas 1-2-studien LIBRETTO-001 visar att ET-hämmaren Retsevmo (selpercatinib) har en objektiv responsrate på nästan 50 procent för nio olika cancerformer med RET-fusioner.

Ytterligare en KRAS-hämmare visar god effekt vid lungcancer

Nu visar ytterligare en KRAS-hämmare positiva resultat vid icke-småcellig lungcancer med denna mutation. Närmare hälften av patienterna som fått adagrasib i fas 1/2 -studien KRYSTAL-1 svarade bra på behandlingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn